aleksandravasovic.com

   home   |  paintings  |  other media   |  cv   |  press clippings   |  high res photos   |  contact
 

Sretjan racun

akcija umetnicka korporacija, internet, medijski rad- umetnicki poslovni sastanak izmedju vizuelnih umetnika Aleksandre Vasovic i Vladimira Ristivojevica, kafana, Beograd, Srbija, 2006

Sretjan racun, art corporation action, internet, media work, Art Business Meeting between Visual Artists Aleksandra Vasovic and Vladimir Ristivojevic, café, Belgrade, Serbia, 2006

Svaka ozbiljna korporacija ozbiljno vodi racuna o umanjenju svog poreza i uredno prilaze sve racune na ime svih troskova u okviru korporacije kada je to potrebno (materijal, administracija, marketing, plate, zdravstveno osiguranje, odmori, topli obrok, higijena, odrzavanje, poslovni ruckovi, putovanja...)

Every respectable corporation seriously takes care of cutting its taxes down and tidily encloses, when needed, all the bills paid for corporation’s expenses (appliances, administration, marketing, wages, health insurance, vacations, employees’ meals, cleansing, maintenance, business lunchs, trips…)

this work took part at:

SALON DE ARTE DIGITAL, Havana, Cuba, 2006

 

 

Copyright 2004. All Rights Reserved. aleksandravasovic.com

 
Tutorials | Codes | Templates